Η πρόσβαση στο σύστημα επιτρέπεται μόνο από IP διευθύνσεις το ιδρύματός σας.